میراگر ویسکوز

شرکت سازه کاران بامداد طی تفاهم نامه ای مشترک ،همکاری با شرکت مهندسی به سازان لرزه دوام ، اولین شرکت تولیدکننده میراگرهای ویسکوز در ایران آغاز نموده است و در زمینه های بهسازی و ارتقای عملکردی سازه ها ، از میراگرهای ویسکوز تولید ملی و قابل رقابت با تجهیزات مشابه خارجی با هزینه کمتر ،استفاده می نماید.
میراگرهای ویسکوز ،نیروی مقاومی متناسب با سرعت تولید می کنند و به صورت سیال می باشند.

مقاوم سازی-مقاوم ساز بامداد-مقاوم ساز -سازه کاران بامداد-میراگر