میراگر تسلیمی

میراگر های تسلیمی به صورت فولادی می باشند . این میراگرها از نظر نوع تسلیم ،می توانند به صورت خمشی ،برشی و یا محوری باشند .میراگرهای تسلیم شونده برشی و خمشی معمولا به صورت یک فیوز در سازه قرار می گیرند .به صورتی که بالای یک دیوار پانلی را به سطح زیرین یک تیر اصلی متصل می کند .

شرکت سازه کاران بامداد  طی  برنامه مطالعات عددی  و آزمایشگاهی ،میراگر تسلیمی فلزی تحت عنوان میراگر نشاندار  پیشنهاد داده است که با  توجه به نوع طراحی انجام شده ، با عملکرد برشی از انرژی ورودی به سازه را مستهلک می نماید .

میراگر فلزی نشاندار متشکل از زوج پانل برشی است که به صورت قائم بین گره دو مهاربند شورون و بال پایینی تیر سقف نصب می شود. این سیستم از دو ورق سوراخ دار که به فاصله معینی از هم قرار دارند تشکیل شده است. در قسمت میانی دو ورق از یک پروفیل H شکل استفاده شده است.در بالا و پایین پانل ، دو ورق جهت بارگذاری یکنواخت و رابط اتصال با مهاربند شورون و تیر سقف، تعبیه شده است.