مقاوم سازی بامداد"دارای صلاحیت مقاوم سازی از سازمان برنامه و بودجه"
مسجد امام حسن- پرندک - تهران مقاوم سازی به روش ژاکت فولادی و NSM به علت خروج از محوریت ستون ها
مرکز تجاری لیدوما –شهرک غرب تهران مقاوم سازی ستون با FRP و کامپوزیت های فولادی به علت اضافه شدن طبقات
ساختمان مرکز درمانی- شهریار مقاوم سازی سازه فولادی با میراگر تسلیمی نشاندار به علت ضعف اتصالات و قاب های سازه ای
بیمارستان سید الشهدا- یزد بهسازی لرزه ای سازه بنایی با مقاطع فولادی
مسجد امام حسین –نواب –تهران مقاوم سازی سقف با پروفیل های فولادی به علت خیز غیرمجاز سقف
مقاوم سازی-مقاوم ساز بامداد-مقاوم ساز
سختمان مسکونی –خیابان هاشمی تهران کنترل نشست و حذف ناشاقولی ساختمان –اجرای شمع و مقاوم سازی فونداسیون
مقاوم سازی-مقاوم ساز بامداد-مقاوم ساز -سازه کاران بامداد-میراگر
ساختمان سینا-شهرک غرب تهران مقاوم سازی فونداسیون
مرکز تصویر برداری اطهری –تهران تسلیح و پایدار سازی گود (نیلینگ)
× مشاوره آنلاین!