مقاوم سازی بامداد"دارای صلاحیت مقاوم سازی از سازمان برنامه و بودجه"
فیلم آزمایشات میراگر تسلیمی نشاندار

تصاویر آزمایشات میراگر تسلیمی نشاندار

انجام آزمایشات بتن و میلگرد
انجام تست کشش الیاف شیشه و کربن مبتنی بر 3039 ASTM-D
انجام آزمایشات pull out (کاشت شیمیایی میلگرد)
انجام آزمایشات pull off کامپوزیت (چسبندگی FRP نصب شده روی سطوح بتنی
مقاوم سازی-مقاوم ساز بامداد-مقاوم ساز -سازه کاران بامداد-میراگر
مقاوم سازی-مقاوم ساز بامداد-مقاوم ساز -سازه کاران بامداد-میراگر
× مشاوره آنلاین!